Kontakt:

Ul. Synów Pułku 1 / 32
01 - 354 Warszawa


+48 884 120 332

 

biuro@pzlethwei.pl

PKO BP 31 1020 1185 0000 4302 0321 5118

Zarząd

Prezes zarząduMaciej Skupiński

Vice prezesMaciej Surmacz

 

Członkowie zarządu:

Przewodniczący członków zarządu: Tomasz Piłatowicz 

 

Klaudiusz Nazaruk

Arkadiusz Wełna

Zbigniew Wyrzykowski

Marcin Grzyb

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący komisji: Wojciech Kępka – Mariański 

Adam Kacza

 

Trener Kadry: Tomasz Piłatowicz

Asystent Trenera Kadry: 
Adam Kacza
Zbigniew Wyrzykowski

 

Sekretarz: Michał Sycha

 

Przewodniczący komisji do spraw społecznych: Adam Kacza

 

Przewodniczący komisji do spraw rozwoju: Kamil Galicki