Kontakt:

Ul. Synów Pułku 1 / 32
01 - 354 Warszawa


+48 884 120 332

 

biuro@pzlethwei.pl

PKO BP 31 1020 1185 0000 4302 0321 5118

I Krok i walki ligowe Lethwei

 

ZAWODY W AMATORSKIEJ ODMIANIE, w pełnym zabezpieczeniu ochronnym (kask, rękawice 8 oz, ochraniacze na piszczele) o czym będzie informacja w komunikacie organizatora.

 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki spełniający warunki”

- aktualne badania lekarskie (książeczka sportowo – lekarska, zaświadczenie o treści „zdolny do udziału w walkach full – contact)

- opłata startowa dokonana w dniu zawodów,

- wykupienie licencji jednorazowej (50 zł) lub rocznej (100 zł) Polskiego Związku Boksu Birmańskiego Lethwei,

- ubezpieczenie NNW ważne w dniu zawodów,

- wypełnione i podpisane oświadczenie, juniorzy zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,

- wypełnione i podpisane oświadczenie COVID 19

- sprzęt do walki zapewnia organizator.

Kategorie wagowe zgodne z regulaminem PZBBL.

Waga, rejestracja, kontrola lekarska w dniu zawodów.

Plan zawodów:

8.00 – 9.30 Waga, rejestracja, kontrola lekarska w dniu zawodów.

9.45 – 10.30 Narada sędziów, omówienie zasad.

11.00 – rozpoczęcie walk (walki odbywać się będą w oktagonie).

UWAGA: Przed każdą walka zawodnik wykonuje gest Lekkha Moun.

Organizator:

Lubelskie Zrzeszenie MuayThai

Zbyszek Wyrzykowski
GYM Lublin

PZBBL

 

Patronat:

World Lethwei Federation

Polski Związek Boksu Birmańskiego LethweiUWAGA! Zawody zostały przesunięte jak poinformował organizator na przyszły rok.