Kontakt:

Ul. Synów Pułku 1 / 32
01 - 354 Warszawa


+48 884 120 332

 

biuro@pzlethwei.pl

PKO BP 31 1020 1185 0000 4302 0321 5118

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Związku Boksu Birmańskiego Lethwei.

W dniu 02 października 2021 roku o godzinie 17:30, w Warszawie, przy ulicy Okocimskiej 3 w klubie Underground Group, odbyło się zebranie stowarzyszenia Polski Związek Boksu Birmańskiego Lethwei nazywanego również Polski Związek Lethwei.

 

Obrady otworzył pan Maciej Skupiński, powitał wszystkich biorących udział z zebraniu i przedstawił porządek obrad:

  • Wybór przewodniczącego zebrania,

  • Wybór sekretarza zebrania,

  • Przywitanie przedstawicieli stowarzyszeń; Lubelskie Zrzeszenie Muaythai – Zbigniew Wyrzykowski, Mateusz Rucki, Maichał Jankowski, Klaudia Król, Maciej Surmacz

  • Przedstawienie postulatu nr 1 o popularyzacji Boksu Birmańskiego Lethwei, zwiększenie ilości klubów,

  • Przedstawienie postulatu nr 2 o organizacji zawodów na szczeblu I kroku, Ligi 

  • Przedstawienie postulatu nr 3 o szkoleniu sędziów

  • Przedstawienie postulatu nr 4 o przynależności do międzynarodowych federacji WLF World Lethwei Federation

  • Przedstawienie postulatu nr 5 o wyborze wiceprezesów

  • Przedstawienie postulatu nr 6 rozwój – wspólna pomoc

 

Ad. 1. Na przewodniczącego w głosowaniu jawnym 5 głosów „za” wybrano pana Macieja Skupińskiego. Pan Maciej Skupiński oświadczył, że wybór przyjmuje.

 

Ad. 2.  Funkcję sekretarza zebrania powierzono panu Maciejowi Surmaczowi, który oświadczył, że funkcję tę przyjmuje.

 

Ad. 4. Postulaty:

 

Postulat nr 1: Kluby należące do Polskiego Związku Lethwei, w miarę swoich możliwości wyślą zaproszenie na seminarium darmowe (zwrot kosztów) Lethwei oraz w oparciu o materiał nagrany przez siebie lub nadesłany przez przewodniczącego będą popularyzowały dyscyplinę publikując materiał na swoich mediach społecznościowych;

 

Postulat nr 2: Starania o organizację I Kroku Lethwei w Lublinie przez Zbyszek Wyrzykowski, Mistrzostw Polski w Biała Podlaska przez Klaudiusz Nazaruk, z walkami zawodowymi;

 

Postulat nr 3: szkolenie sędziów do walk amatorskich i zawodowych przez Andi Lethwei i sędziów posiadających uprawnienia;

 

Postulat nr 4: drogą głosowania jawnego 6 za 0 sprzeciw potwierdziliśmy przynależność do międzynarodowych władz World Lethwei Federation WLF.

 

Postulat nr 5: drogą głosowania jawnego 5 „za” 1 „przeciw” przegłosowano przeciw propozycji doboru kolejnych kandydatów (Zbigniew Wyrzykowski, Klaudiusz Nazaruk, Tomasz Piłatowicz, Arkadiusz Wełna) na wiceprezesów 

 

Postulat nr 6: ustalono w głosowaniu jawnym, iż składka na Polski Związek Lethwei obowiązuje każdego należącego do Polskiego Związku Lethwei i wynosi 150 zł na miesiąc, płatne do 10 dnia miesiąca na konto Związku podane do 3 dni po zebraniu.

 

Zamknięcie obrad.

 

2 października 2021 o godz. 17.30 w klubie UNDERGROUND GROUP na ul. Okocimska 3 w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Boksu Birmańskiego Lethwei.

04 października 2021